Zajímavé informacemi a texty z knih, které pravidelně studuji ...

BLOG 

     Na tento blog vkládat knihy, dokumentární filmy a články, se kterými se na své cestě potkávám a které mě vnitřně oslovily na tolik, že je mám potřebu předat dále.


KNIHY
"Jak správně myslet, jednat a mluvit" od Dale Carnegieho je praktický průvodce, který nabízí osvědčené strategie a techniky pro rozvoj osobního úspěchu a zlepšení mezilidských vztahů. Dale Carnegie, známý americký spisovatel a lektor, je známý svou schopností inspirovat a motivovat lidi k dosažení svého plného potenciálu.
"Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy" od Davida Childressa je fascinující průzkum života a díla jednoho z nejvýznamnějších vynálezců a inovátorů v historii - Nikoly Tesly. Childress se zabývá životním příběhem Tesly, jeho geniálními vynálezy a tajnými projekty, které měly potenciál změnit svět.
"Nová Země: Probuzení k životu svého skutečného já" od Eckharta Tolleho je inspirativní průvodce, který nás vede k objevení vnitřního klidu, osvícení a duchovního probuzení. Tolle, známý duchovní učitel a autor bestselleru "Síla přítomného okamžiku", nabízí hluboké pochopení lidského utrpení a cestu k osvobození od něj.
"Dvanáctá planeta" od Zacharia Sitchina je revoluční kniha, která nabízí kontroverzní teorii o dávných mimozemských civilizacích a jejich vlivu na vývoj lidstva. Sitchin, známý autor a badatel, prezentuje svou interpretaci sumerských textů a starověkých mytologií, která naznačuje existenci vyspělých vesmírných bytostí, jež navštívily Zemi v...
"Nesmrtelná duše" od Ervina Laszla je kniha, která se zabývá hlubokými otázkami lidské existence a duchovního rozvoje. Laszlo, známý maďarský filozof a teoretik systémové vědy, přináší fascinující pohled na to, co nás dělá lidskými bytostmi a co spojuje naše vědomí s věčností.
"Život v přeludu" od Davida Ickeho je kontroverzní kniha, která zkoumá myšlenku, že naše společnost je ovládána skrytou elitní skupinou, která manipuluje s veřejností a tajně řídí události ve světě. Icke, známý britský spisovatel a konspirační teoretik, nabízí odvážnou alternativní perspektivu na politiku, média, ekonomiku a duchovnost.
"Kdo se bojí smrti" od Jana van Helsinga je kniha, která prozkoumává temné a tajemné aspekty lidské existence, včetně témat jako jsou konspirace, esoterika, paranormální jevy a alternativní historie. Van Helsing, pseudonym pro německého autora Jana Udo Holeyho, je známý svými provokativními a kontroverzními teoriemi.
"Vzestup po úrovních vědomí" od Davida Hawkinse je inspirativní kniha, která zkoumá různé úrovně vědomí a jejich vliv na náš osobní rozvoj a duchovní růst. Hawkins, psychiatr a duchovní učitel, přináší hluboké pochopení lidské psychiky a nabízí mapu cesty k dosažení vyšší úrovně vědomí a osvícení.
"Mistrem sám sobě" od Dona Miguela Ruize mladšího je průvodce, který nás učí uměním osobní svobody a sebeuvědomění. Ruiz, mezinárodně uznávaný duchovní učitel a autor bestselleru "Čtyři dohody", se ve své knize zaměřuje na způsoby, jak osvobodit naši mysl od limitujících přesvědčení a negativního myšlení.
"Ticho promlouvá" od Eckharta Tolleho je duchovně hluboká a inspirativní kniha, která nás vede k objevení síly přítomného okamžiku a vnitřního klidu. Tolle, autor bestselleru "Síla přítomného okamžiku", nás v této knize zavádí do světa ticha a klidu, který je v nás přítomný vždy, jen si toho často nejsme vědomi.

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 

The Secret

"The Secret" je dokumentární film z roku 2006, založený na stejnojmenné knize Rhondy Byrne. Film odhaluje tajemství tzv. "Zákona přitažlivosti" a jeho potenciál ovlivnit naše životy. Zákona přitažlivosti se domnívá, že naše myšlenky a pocity mají schopnost přitahovat do našeho života podobné energie a události. Film se skládá z rozhovorů s různými autory a mysliteli, kteří sdílejí své zkušenosti a porozumění zákona přitažlivosti.

Ve "Secret" je zdůrazněno, že klíčem k úspěchu, zdraví a štěstí je způsob, jakým myslíme, cítíme a jednáme. Tvrdí, že vytvořením pozitivních myšlenek a vizualizací si můžeme přitáhnout do svého života vše, co si přejeme. Film se také zaměřuje na důležitost vděčnosti a vizualizace cílů.

I když "The Secret" byl kritizován za svou jednoduchost a nedostatek vědeckých důkazů, stal se velmi populárním a inspiroval miliony lidí po celém světě k tomu, aby si uvědomili sílu svých myšlenek a emocí a začali využívat zákona přitažlivosti k dosažení svých cílů a snů

.

Přežít svojí smrt

"The Secret" je dokumentární film z roku 2006, založený na stejnojmenné knize Rhondy Byrne. Film odhaluje tajemství tzv. "Zákona přitažlivosti" a jeho potenciál ovlivnit naše životy. Zákona přitažlivosti se domnívá, že naše myšlenky a pocity mají schopnost přitahovat do našeho života podobné energie a události. Film se skládá z rozhovorů s různými autory a mysliteli, kteří sdílejí své zkušenosti a porozumění zákona přitažlivosti.

Ve "Secret" je zdůrazněno, že klíčem k úspěchu, zdraví a štěstí je způsob, jakým myslíme, cítíme a jednáme. Tvrdí, že vytvořením pozitivních myšlenek a vizualizací si můžeme přitáhnout do svého života vše, co si přejeme. Film se také zaměřuje na důležitost vděčnosti a vizualizace cílů.

I když "The Secret" byl kritizován za svou jednoduchost a nedostatek vědeckých důkazů, stal se velmi populárním a inspiroval miliony lidí po celém světě k tomu, aby si uvědomili sílu svých myšlenek a emocí a začali využívat zákona přitažlivosti k dosažení svých cílů a snů

.

Moment of contact

"Moment of Contact" je dokumentární film od režiséra Jamese Foxe, který se zaměřuje na téma setkání s mimozemskými civilizacemi a otázku existence mimozemského života. Tento film zkoumá různé případy údajných setkání lidí s mimozemskými bytostmi a pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO).

Režisér James Fox se ve filmu snaží přinést důkazy a svědectví o těchto událostech a zdokumentovat způsob, jakým tyto případy ovlivňují životy lidí a celkové vnímání vesmíru. Film se nejspíš dotýká různých aspektů tématu UFO, včetně historických případů, vědeckých studií a analýz.

"Moment of Contact" je pravděpodobně zajímavým pohledem na kontroverzní téma UFO a existence mimozemského života a může nabídnout divákům různé perspektivy a informace k zamyšlení.

.

The Phenomen

"ThePhenomenon" je dokumentární film režírovaný Jamesem Foxem, který se zabývá tématem UFO a setkání s mimozemskými civilizacemi. Tento film zkoumá různé případy UFO z celého světa a snaží se přinést důkazy a svědectví o existenci mimozemských objektů a bytostí.

Režisér James Fox ve filmu "The Phenomenon" pravděpodobně prezentuje různé aspekty tématu UFO, včetně historických případů, očitých svědectví, vládních dokumentů a vědeckých analýz. Film se pravděpodobně snaží odpovědět na otázku, zda jsme skutečně sami ve vesmíru a jaký je skutečný původ těchto neidentifikovaných objektů.

"The Phenomenon" je pravděpodobně vhodným pro fanoušky tématu UFO a pro ty, kteří se zajímají o otázky vesmíru a existence mimozemského života. Film může nabídnout divákům pohled na téma UFO z různých perspektiv a přinést nové informace a úvahy k zamyšlení.

.