MISTREM SÁM SOBĚ / Don Miguel Ruiz ml.

24.02.2024
"Mistrem sám sobě" od Dona Miguela Ruize mladšího je průvodce, který nás učí uměním osobní svobody a sebeuvědomění. Ruiz, mezinárodně uznávaný duchovní učitel a autor bestselleru "Čtyři dohody", se ve své knize zaměřuje na způsoby, jak osvobodit naši mysl od limitujících přesvědčení a negativního myšlení.
V knize "Mistrem sám sobě" Ruiz sdílí své moudrosti a poznatky z tradičních nauk mayských starších, aby nás vedl k nalezení vlastní pravdy a autenticity. Autor zdůrazňuje důležitost uvědomění si našeho vlastního vnitřního hlasu a osvobození se od společenských očekávání a omezení.
Ruiz nabízí praxi sebepoznání a sebereflexe, která nám umožňuje dosáhnout vnitřní svobody a štěstí. Autor nás povzbuzuje k přijetí sebe sama s láskou a soucitem a k žití autentického života, který je v souladu s naším pravým já.
"Mistrem sám sobě" je knihou, která oslovuje ty, kteří hledají cestu k osobnímu rozvoji a duchovnímu osvícení. Ruizův přístup je moudrý, soucitný a inspirativní, a jeho kniha nám poskytuje praktické nástroje k tomu, abychom se stali mistry svého vlastního života.