NOVÁ ZEMĚ / Eckhart Toelle

24.02.2024
"Nová Země: Probuzení k životu svého skutečného já" od Eckharta Tolleho je inspirativní průvodce, který nás vede k objevení vnitřního klidu, osvícení a duchovního probuzení. Tolle, známý duchovní učitel a autor bestselleru "Síla přítomného okamžiku", nabízí hluboké pochopení lidského utrpení a cestu k osvobození od něj.
V knize Tolle zdůrazňuje důležitost uvědomění si přítomného okamžiku a osvobození se od negativních myšlenek a emocí, které nás drží v zajetí minulosti a budoucnosti. Tolle nám připomíná, že pravé štěstí a mír lze najít pouze v přítomnosti, v probuzení se k životu svého skutečného já.
"Nová Země" je knihou, která oslovuje širokou škálu čtenářů, kteří hledají hlubší smysl a duchovní poselství ve svém životě. Tolleho jednoduché, ale hluboké učení nám pomáhá prozkoumat naše vlastní myšlenky a emoce a objevit pravou podstatu našeho bytí. Knize dodává sílu a inspiraci k transformaci našeho vědomí a probuzení se k životu ve své plné podstatě.