Léčitel do každé rodiny, místo zacyklené závislosti na ...

ŠKOLA REIKI     

     Naučte se pracovat s životadárnou energií a mít tak možnost pomáhat přirozenou cestou jak sami sobě, tak i ostatním. Staňte se "rodinným léčitelem" a léky vyrobené farmaceutickými firmami postavte na druhou kolej. Každý organismus má velice silné samoozdravné schopnosti, které byly ve společnosti systematicky utlačovány s cílem úplného zapomenutí. Osobně bych za svých 43let života napočítal užití léků na prstech jedné ruky. Proč by tuto možnost neměla mít i většina ostatních?

I. Stupeň Reiki

První stupeň Reiki je základní kurz, který se zaměřuje na sebeuzdravování a léčení jiných pomocí techniky nazývané "dotekové léčení". Během tohoto kurzu se studenti naučí kanálkovat energii Reiki pomocí rukou a naučí se základní techniky pro léčení sebe i ostatních.

Kurz se obvykle skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje historii a principy Reiki, pochopení energie, anatomii energetického těla a základní techniky pro kanálování energie Reiki.

Praktická část kurzu se obvykle zaměřuje na to, jak provádět Reiki na sobě a na druhých. Studenti se naučí několik základních technik pro kanálování energie Reiki, včetně poloh rukou a protokolu pro léčení.

Cílem prvního stupně Reiki je pomoci studentům rozvinout citlivost na energii a naučit se používat tuto energii k léčení sebe i ostatních. Studenti také získají základní nástroje, které jim umožní používat Reiki jako prostředek pro dosažení celkového zdraví a dobré pohody.

II. Stupeň Reiki

Druhý stupeň Reiki je pokračování základního kurzu prvního stupně a umožňuje studentům prohloubit své znalosti a schopnosti v oblasti léčení pomocí energie Reiki. Druhý stupeň Reiki se obvykle zaměřuje na dále rozvíjení schopnosti kanálovat a používat energii Reiki na vzdálené osoby a situace.

Během kurzu druhého stupně studenti získají další symboly Reiki, které jim umožní léčit lidi na dálku, posílit své schopnosti kanálovat energii Reiki a rozšířit své porozumění energii a duchovnosti. Studenti se také naučí používat Reiki ke zvýšení své intuice a vědomí.

Kurz druhého stupně Reiki obvykle zahrnuje také praktické cvičení, při kterých se studenti učí pracovat s novými symboly a technikami, které jim umožňují léčit lidi na dálku, pracovat s emocemi a uzdravovat traumata. Studenti také získají další nástroje pro sebeuzdravování a osobní růst.

Cílem druhého stupně Reiki je posílit a rozvinout schopnosti studentů a umožnit jim používat energii Reiki k léčení a pomoci druhým na vzdálenost. Studenti také získají nástroje k dalšímu rozvoji své duchovní cesty a osobního růstu.

III. Stupeň Reiki

Třetí stupeň Reiki se obvykle nazývá mistrovství a představuje nejvyšší stupeň v tradičním systému Reiki. Tento stupeň umožňuje studentům dosáhnout nejvyšší úrovně duchovního růstu a hlouběji porozumět energii a jejímu působení.

Během kurzu třetího stupně Reiki studenti získají další symboly a techniky pro kanálování a použití energie Reiki. Tyto symboly a techniky jim umožní léčit tělesné, emocionální a duchovní bloky a pomoci druhým dosáhnout celkového zdraví a dobré pohody.

Kromě praktických cvičení a meditací, studenti během kurzu třetího stupně Reiki se učí, jak předat iniciaci, tedy předat schopnost kanálovat energii Reiki a tím se stát mistrem Reiki. Tento proces předání iniciace je důležitým aspektem třetího stupně Reiki a studenti se musí nejprve prokázat jako vhodní k tomu, aby mohli být iniciováni.

Cílem třetího stupně Reiki je pomoci studentům dosáhnout nejvyšší úrovně duchovního růstu a pochopení energie a umožnit jim předat tuto schopnost dalším lidem. Tento stupeň se zaměřuje na posílení schopností studentů, rozvoj důvěry v jejich vlastní intuici a schopnosti a na podporu jejich dalšího růstu jako duchovních bytostí.