DVANÁCTÁ PLANETA / Zacharia Sitchin

24.02.2024
"Dvanáctá planeta" od Zacharia Sitchina je revoluční kniha, která nabízí kontroverzní teorii o dávných mimozemských civilizacích a jejich vlivu na vývoj lidstva. Sitchin, známý autor a badatel, prezentuje svou interpretaci sumerských textů a starověkých mytologií, která naznačuje existenci vyspělých vesmírných bytostí, jež navštívily Zemi v minulosti.
V knize Sitchin detailně zkoumá sumerské záznamy a tvrdí, že tito pradávní lidé popisovali návštěvy mimozemšťanů z planety nazývané Nibiru, která má dle Sitchina oběžnou dráhu ve sluneční soustavě s periodou 3600 let. Autor tvrdí, že tito mimozemšťané, které Sumerové nazývali Annunaki, měli vliv na lidskou civilizaci a možná dokonce pomáhali formovat lidskou kulturu a technologii.
"Dvanáctá planeta" je knihou, která vyvolala širokou diskusi v oblasti archeologie, historie a duchovního bádání. I když někteří kritici odmítají Sitchinovy teorie jako spekulativní a nedoložené, jiní považují jeho práci za revoluční a inspirativní. Kniha oslovuje ty, kteří jsou otevření novým myšlenkám a hledají hlubší pochopení minulosti a současnosti lidské civilizace.