Autentické reference klientů, které neochvějně vzdorují všem pochybnostem ...

AUTENTICKÉ REFERENCE

     Zde naleznete zlomek případů, které se za roky praxe odehrály. Jelikož jsem si od samotného počátku uvědomoval pohyb na "tenkém argumentačním ledu", byl jsem rád za každou zpětnou vazbu. Vážil jsem si toho, jelikož se většinou jedná o citlivé případy osobního charakteru a lidé z logicky věci neradi něco takového veřejně prezentují. Vytvořil se tak "silný argumentační nástroj" a důkaz o věrohodnosti celé této praxe, který by mohl otevřít mysl lidem, kteří jsou pochybující nebo dokonce zarputile nevěřící.