Eihwaz - tis

Eihwaz - tis
Tento symbol hovoří o životě i o smrti.
Posvátný strom eichvaz je tis.
Smrt je jediná neměnná jistota člověka, která je ovšem úzce spojena s životem.
Vytažením tohoto kamene zjistíte, že se vyskytla určitá blokáda, která brání energii něco uskutečnit. Může také jít o nedorozumění. Nepropadejte depresím z neúspěchu, možná vám jen chybí energie. Vyčkejte a snažte se konstruktivně vyřešit své problémy.

55,00 Kč