Inguz – bůh Frey

Inguz – bůh Frey
Tato runa je zasvěcena bohu Freyovi. Je vyjádřením blahobytu, hojnosti, plodnosti a mužské potence.
Tato runa může značit, že díky své přepjatosti a neústupnosti , můžete ztratit smysl pro realitu. Dejte si pozor na psychické nemoci, neplodnost a problémy s potencí. Vaše zablokovaná energie může způsobit vážné problémy se zdravím.

55,00 Kč